Підприємство «Навчально-методичний центр»
Федерації профспілкових організацій Чернігівської області
Goggle translateTranslate
перевести на русский
translate to english
Послуги:
навчання
конференц-сервіс
готель
кафе
Інформація:
новини
про нас
контакти
про Чернігів
корисне профлідеру
задати питання
 
Вебінари з профспілкової тематики.


Приєднуйтесь до нас:
Facebook logoYouTube logo
Партнери:


Методичні розробки

Методична та інформаційна робота в НМЦ профспілок будується на принципах системності і професійного підходу. Усі працівники навчального відділу постійно працюють над розробкою нових методичних посібників. Для профспілкових лідерів зібраний бібліотечний фонд, що налічує декілька тисяч найменувань. У нас ви можете знайти літературу з економіки, трудового законодавства, маркетингу і менеджменту, культури і мистецтв, а також художні твори, іншомовні і періодичні видання.

Пропонуємо Вам методичні посібники:

 

В методичному посібнику розглянуті інструменти науки про зв’язки з громадськістю та практичні поради, які можливо використовувати в практичній діяльності профспілкових організацій. Це дозволить профлідерам ефективніше мотивувати працівників до вступу в профспілку, ширше залучати до активної діяльності членів профспілок та покращити імідж профспілок в очах суспільства.

 
  В методичному посібнику зібрана інформація щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, формування доходів та видатків профбюджету, порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків, фінансового обслуговування профкомів вищими органами профспілки. 
  Трудовий договір (укладення, частина 1) Збірник матеріалів містить матеріали щодо укладення трудового договору, його змісту, форми, видів та терміну дії.
Трудовий договір (припинення, частина 2) Методичний посібник допоможе розібратися в питаннях припинення дії трудового договору: за угодою сторін, за ініціативою працівника, у зв’язку із закінченням строку, призовом працівника на військову службу, переведенням працівника, змінами в організації виробництва та інших підстав.
Трудовий договір (дисциплінарна відповідальність, частина 3) В методичній розробці надані роз'яснення щодо дисциплінарної відповідальності працівника, яка настає в разі вчинення працівником дисциплінарного проступку.
  Чинне законодавство, в залежності від тривалості, мети і часу надання, передбачає такі види часу відпочинку: перерви протягом робочого дня, щоденний (міжзмінний) відпочинок, щотижневий відпочинок (вихідні дні),святкові і неробочі дні, відпустки. Про регулювання надання останній йде мова в даній методичці. 
  Посібник спрямований на надання практичної допомоги профспілковим працівникам і активістам, спеціалістам з охорони праці у створенні такої системи управління охороною праці на підприємстві, яка забезпечить виконання вимог нормативних актів з охорони праці, підвищить відповідальність керівних кадрів за безпечне виконання роботи працюючими, зробить працю соціально захищеною. 
  Однією з гарантій захисту прав працюючих є правове регулювання порядку вирішення трудових спорів між роботодавцем і найманим працівником або трудовим колективом. Законодавство про працю передбачає різні шляхи вирішення трудових спорів залежно від їх виду та участь у цьому різних органів. В даному посібнику дані відповіді на запитання які дадуть можливість зрозуміти порядок їх вирішення. 
  В методичному матеріалі, розміщено типову інструкцію про проведення виборів профорганів, приблизний план звітної доповіді профспілкового комітету, зразки оформлення документів звітно-виборних зборів (конференції), а також приклади різного роду нестандартних ситуацій, пов'язаних зі звітами і виборами. 
  Діяльність профспілкового комітету пов’язана з доволі значною кількістю різного роду ділових паперів: планами роботи, протоколами засідань профспілкового комітету і профспілкових зборів чи конференцій, постановами, актами ревізій і перевірок, листами, довідками, заявами, фінансовими та багатьма іншими документами. Даний посібник дає практичні поради, щодо їх правильного складання. 
  В методичних матеріалах розкривається поняття профспілкової солідарності, розповідається про історичний досвід солідарних дій та наводяться приклади солідарних дій профспілок Чернігівщини, аналізується проблема солідарності в сучасних українських профспілках, розкриваються правові основи солідарних дій профспілок. 
  Методичний посібник присвячений тому, як підготуватися до виступу, проаналізувати типи запитань, в які ролі може потрапити промовець; що заважає розповсюдити вплив промовця на всю аудиторію, як керувати увагою аудиторії, а виступи зробити яскравими. 
  В запропонованих Рекомендаціях розглянуті деякі питання проведення економічного аналізу результатів діяльності підприємства, необхідного для обґрунтування показників соціального розвитку в період розробки колективного договору. 
  В цьому інформаційно-практичному посібнику надаються поради головам і членам профспілкових комітетів щодо організаційної роботи профкому, а саме: створення первинних організацій; легалізація та реєстрація профспілок, повноваження виборних органів; облік членів профспілки, мотивація профспілкового членства, порядок підготовки і проведення профспілкових зборів (конференцій), засідань профкому, планування роботи первинної профспілкової організації; основні напрямки діяльності постійних комісій профкому; кошти і майно первинної профспілкової організації. 
  В методичному посібнику викладені основи органайзингової роботи, що включає вироблення стратегії та плану, участь самих працівників та індивідуальне спілкування.  
  Збірник містить робочі матеріали для проведення колдоговірної кампанії, регламент ведення переговорів з укладення колективного договору, макет колективного договору, аналіз наповнення додатків до колективного договору. 
  Методичний посібник докладно розглядає поняття заробітної плати - однієї з найважливіших і найскладніших економічних категорій, яка є одночасно основним джерелом доходу найманих працівників, основною часткою витрат виробництва для роботодавців та ефективним засобом мотивації працівників. 
  Методичний матеріал дає уявлення про матеріальну відповідальність працівника, яка розуміється як грошова виплата працівника за заподіяну шкоду в розмірах і порядку, визначених законом. 

Для профактиву області підготовлені і розповсюджуються інформаційні диски:

За останній час співробітниками Центру проведено два експертно-аналітичних дослідження:

До вашої уваги відео презентація роботи Навчально-методичного центру профспілок(avi, 35 Мб).